سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث دانش یار – دانش آموختهدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محمدصادق صبوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
داوود ثمری –

چکیده:

یکی ازبرجسته ترین موارد شایان توجه درزمینه حفظ و ارتقای شاخص سلامت فرد درجامعه برخورد صحیح آگاهانه و هماهنگ با تکنولوژی های جدید درمبحث پسماند و مدیریت پسماند میب اشد که متاسفانه گاها به دلیل فقدان مدیریت مناسب و استفاده ازروشهای نامطلوب سلامت جامعه و محیط زیست درمعرض خطر قرارمیگیرد هدف این مقاله دستیابی به اصول بهینه سازی مدیریت صحیح پسماند ترشامل تهیه کودهای آلی کمپوست روشهای گیاه پالایی برای کاهش اثرات شیرابه ازپسماندهای تروتهیه بیوگاز انرژی می باشد تا با استفاده ازاین راهکارها ازآلودگی آب های زیرزمینی آلودگی خاک و ازآلودگی هوا که درنتیجه سوزاندن پسماندها حاصل میشود تولید گازهای گلخانه ای و به دنبال آن گرمایش جهانی جلوگیری کنیم