سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شیخ الاسلام زاده – دانشگاه صنعتی شریف
امیر قائدی –
حامد گرگین پور –
محسن خالقی – شرکت برق منطقه ای زنجان

چکیده:

هدف ازاین مقاله ارایه یکدستورالعمل جهت انتخاب ترانسفورمرتوزیع بهینه ازنقطه نظر اقتصادی می باشد خریدارمصرف کننده همواره با گستره وسیعی از انتخاب های ممکن جهت خرید یک ترانسفورمر روبرو می باشد به عبارت دیگر ترانسفورمرهای با قیمت ها و میزان تلفات و شرایط طراحی متفاوت قابل سفارش و خرید هستند بنابراین نیاز به دستورالعملی است که تمامی این مشخصات را درنظر گرفته و ترانسفورمر بهینه و اقتصادی را معرفی کند محسوس می باشد این نیاز از طرفی برای یک سازمان جهت مدیریت اقتصادی خود مورد نیاز است تا با انتخاب ترانسفورمر با هزینه اساسی حداقل باعث صرفه اقتصادی برای خود شود و ازطرفی دیگر برای یک کشور جهت بهره وری بهینه ازمنابع انرژی کاهش هزینه سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه ها و ارتقای جایگاه اقتصادی خود بسبارمهم و حیاتی میباشد و دراین راستا کشورها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و وضعیت آب و هوایی خود بیش ازیک دهه است که با جدیت تمام به تدوین استاندارد مصرف انرژی ترانسفورم های توزیع براین مبنا و اجرای آن همت گماشته اند.