سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – استادیار دانشگاه زنجان، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی
حمید نورعلی دخت – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران،

چکیده:

اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاست های رسمی و فرهنگ غیررسمی سازمان ها در آمده و بسیاری از مسائل سازمانی را تحت الشعاع قرار داده است. این موضوع در خصوص نام و نشان شرکت ها، محصولات و خدمات آن ها نیز صادقبوده و این سوال را با خود به همراه داشته است که آیا ایجاد نام و نشان باید اخلاقی باشد؟ مقاله حاضر با هدف بررسی اصول اخلاقی در نام و نشان تجاری، بهتشریح زوایا و ابعاد فلسفی و عینی این موضوع پرداخته و نشان داده است که معانی نام و نشان تجاری به نقش و ارزش آن در فلسفه زندگی ذینفعان بستگی داشته و قیود اخلاقی خاص خود را به همراه دارد. با اینحال اصول رفتاریسازمان ها در این خصوص به راحتی قابل تعریف نبوده و علیرغم توافق اکثر سازمان ها در زمینه اخلاقی بودن نام و نشان تجاری، اصول اخلاقی در پوششی ازاهداف سازمان های تجاری نظیر رسوخ در بازار، افزایش سودآوری و جذب مشتریان، مغفول واقع شده است