سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس مهری ابرقویی – کارشناس ارشد معماری استان یزد
زهرا فخیمی ابرقویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

دربسیاری از روستاهای کشور سیاست هایی که درجهت ساخت و ساز مساکن روستایی صورت گرفته علیرغم تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نقاط ضعفی همراه بوده است که دربسیاری از روستاها از قبیل روستای اسلامیه به عدم استقبال مردم از سکنی گزیدن دراین خانه ها منجر شده است دراین مقاله تلاش شده که با مقایسه سه نسل از خانه های اسلامیه و یافتن نقاط ضعف مساکن ساخته شده توسط بنیاد مسکن انقلال اسلامی راه کارهایی از جنس کلان و خرد درسیاست های این بنیاد درجهت هرچه نزدیک تر شدن به استقبال بیشتر روستائیان از طرح های این چنینیارایه شود. بدین منظور به بررسی سه نسل از خانه های موجود درروستاهای مذکور پرداخته و از طریق مقایسه آنها هفت اصل اساسی که مبین کیفیت مساکن روستا می باشد از زمینه ا ستخراج گردیده ست سپس هرکدام از این اصول معیاری برای ارزیابی خانه های جدید این روستا قرارگرفت که تحت نام مسکن مهر طی سالیان اخیر ساخته شده است درآخر برای بررسی دلایل عدم استقبال روستائیان ازاین مساکن از سویی نظریات مبتنی بر مشارکت مردم و از سوی دیگر منشورهای بین المللی حفاظت از محوطه های تاریخ ی مورد مداقه قرارگرفت که درپایان می توان چنین نتیجه گیری کرد که مناسب ترین روش جهت دستیابی به رونق و کیفیت حداکثر ساخت و ساز درمساکن روستایی و افزایش احساس تعلق روستائیان نسبت به محل سکونت خود بهره گیری از عاملیت خود روستائیان برپا کردن مساکن روستایی می باشد.