سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مظفری – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اصول ارزشمند و نکات اقلیمی موجوددر مسکن بومی منطقه شمال کشور پرداخته شدها ست نتایج که پس از تجزیه و تحلیل درحدود۴۰ مورد از خانه های بومی بافت قدیم این اقلیم حاصل شده است نقشعناصری مانند کوران ایوان، ارتفاع و غیره را در آسایش منطقه مورد بحث قرار داده است و درنهایت به پیشنهاداتی عملی جهت طراحی مسکن امروز دستیافته است.