مقاله اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش نامه حقوق کیفری از صفحه ۹۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصل
مقاله آزادی
مقاله دفاع
مقاله وکالت
مقاله انتخاب وکیل مدافع
مقاله محدودیت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصل بر آزادی در دفاع است. این اصل دو اثر دارد: حق دفاع از خود به طور شخصی، بدین معنا که متداعیین می توانند خود از خویش دفاع کنند و حق انتخاب آزادانه وکیل مدافع، بدان معنا که طرفین دادرسی اصولا در انتخاب مدافع آزادی دارند. هر یک از آثار این اصل در حقوق ایران با تحدیداتی مواجه شده است که در این مقاله بررسی می شوند. برخی از این محدودیت ها ناظر به چگونگی حضور وکیل دادگستری به جای متداعیین در دادرسی مدنی و الزامی بودن یا نبودن حضور وی است. آزادی انتخاب وکیل مدافع نیز با محدویت هایی همچون ممنوعیت خوانده از انتخاب وکیل سابق یا کنونی خواهان در همان پرونده، ممنوعیت قبول وکالت علیه موکل، ممنوعیت وکالت در فرض وجود قرابت میان دادرس و وکیل و زوجه وی و سرانجام ممنوعیت های ناشی از حدود درجه وکلاء مواجه شده است.