مقاله اصل آزادی انتقال قرارداد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: اصل آزادی انتقال قرارداد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال قرارداد
مقاله انتقال ارادی
مقاله انتقال قهری
مقاله انتقال تبعی
مقاله آزادی گزینش طرف قرارداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عبدالعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف ایجاد اصل آزادی انتقال قرارداد نگارش یافته است. در بخش نخست مقاله، به بیان قلمرو قراردادهای قابل انتقال به نسبت نوع قرارداد و سبب انتقال پرداخته شده است. در این بخش به تفکیک از قلمرو انتقال قراردادهای لازم و جایز، معین و نامعین، تملیکی و عهدی و معلق و منجز، در هر یک از اقسام انتقال های ارادی، قهری و تبعی بحث به میان آمده سپس به توجیه منافات احتمالی انتقال قرارداد (خصوصا انتقال ارادی) با هر یک از اصول سنتی آزادی گزینش طرف قرارداد و نسبی بودن قراردادها اشاره شده است.
در بخش دیگری از این مقاله (به عنوان نتیجه)- با ملاحظه آنچه در قلمرو انتقال قراردادها گفته شده است و همچنین ملاحظه آنچه که به اعتقاد نگارنده با مصالح حاکم بر قراردادها سازگار بوده در راستای تحول تاریخ حقوق در زمینه قابلیت انتقال حقوق و تعهدات نیز می باشد – اصل آزادی انتقال قرارداد تاسیس شده است.