سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل فلاحتی – دانشگاه علم و صنعت ایران، آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات دیجیتال
محمد اکبری –
سعید محمدحسینی –

چکیده:

با توجه به ویژگیهای خاص شبکههای رادیو شناختگر از قبیل گسستگی و پویایی کانالهای در دسترس و همچنین متفاوت بودن شرایط کانالها، کدهایی که برای بازیابی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد لازم است علاوه بر داشتن پیچیدگی کم در کدر و دکدر قابلیت از جمله کدهایی است که به دلیل دارا بودن ویژگیهای فوق، اخیرأ مورد توجه بسیاری LT تطبیق پذیری بالایی با شرایط کانال داشته باشند. کد از مجامع تحقیقاتی قرار گرفته است. مهمترین قسمت الگوریتم کدر، نحوه ترکیب بیتهای ورودی برای تولید بیتهای خروجی است که معمولاً برای نمایش آن از گراف تنر استفاده میشود. چگونگی انتخاب این گراف تأثیر قابل توجهی در عملکرد این نوع کدها دارد. در این مقاله دو روش برای اصلاح ماتریس کدرLT پیشنهاد شده است. اصلاحات انجام شده از طریق کاهش اطلاعات تکراری در کدر به اندازه قابل توجهی باعث کاهش دفعات عدم موفقیت در دکدینگ کامل کلمه کد و نیز افزایش احتمال دریافت صحیح کلمه کد میشود.