سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه فضائلی – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان –
احمدرضا شرافت –

چکیده:

امروزه میلیونها کامپیوتردرسراسرجهان ازطریق شبکه اینترنت و با استفاده از قراردادن انتقال داده TCP/IP به یکدیگر مرتبط شدهاند استفاده از پروتکل TCP/IP بطور منطقی مستقل ازنوع ارتباطات فیزیکی می باشد ولی عملا این پروتکل برای انواع محیطهای انتقال می تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد از انجایی که معمولا نرخ خطا درلینکهای بی سیم بیش از نرخخطا دررابطهای زمینی نظیرفیبرهای نوری کابلهای مسی است نادیده گرفتن ویژگیهای ارتباطات بی سیم می تواند منجر به نوع پیاده سازی TCP شود که ازنظر منطقی درست ولی درعمل کارایی کمی دارد این مساله به ویژه درشبکه های ماهواره ای بدلیل خطای زیاد و تاخیر طولانی لینکهای ماهواره ای بیشتر مورد توجه قرارگرفته است و تاکنون روشهای مختلفی برای بهبود کارایی دراینگونه شبکه هاپیشنهاد شده است که مناسب ترین آنها روش تقسیم اتصالات TCP میب اشد اما بدلیل مسائل امنیتی نمی تواند یک روش امن و قابل اعتماد باشد بنابراین از میان تمام روشهایی که برای بهبود کارایی درشبکه های بی سیم پیشنهاد شده روش snoop بعنوان مناسبترین روش انتخاب می شود با توجه به اینکه استاندراد امنیتی آینده IPV6 براساس پروتکل امنیتی اینترنت معماری شده است اگر برای انتقال داده ها از پروتکل IPsec استفاده شود استفاده ازروش snoop برای بهبود کارایی درشبکه های ماهواره ای درحضور این پروتکل امکان پذیرنمی باشد