سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر صباغ نیا – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مراغه
مهدی محب الدینی – گروه علوم باغبانیدانشگاه محقق اردبیلی
محسن جانمحمدی –

چکیده:

اگرچه بخش کشاورزی و تحقیقات مرتبط با آن از نظر سیاست های راهبردی هرکشور بسیار مهم بوده و هرساله سرمایه گذاری های عظیمی صرف آن میگردد ولی جنبه تجاری آن نیز درسالیان اخیر مورد توجه بوده است جنبه تجاری اصلاح نباتات مربوط به گیاهان غیراستراتژیک از قبیل گیاهان زینتی سبزیجات و میوه ها می باشد هرچند درمورد گیاهان راهبردی که ماهیتا دگرگشن بوده و یا امکان تولید ارقام هیبرید درانها وجود دارد شرکت های خصوصی فعال بوده و جنبه تجاری آنها بارز است با توجه به تغییر شرایط اقتصاید و اجتماعی تعریف اصلاح نباتات نیز دستخوش تغییر شده و اخیرا انجمن اصلاح نباتات بریتانیا اصلاح نبات را به عنوان تجارت ودانش بهبود ژنتیکی گیاهان درهزار سوم معرفی نموده است داشتن دیدگاه تجاری به اصلاح نبات درسالهای اینده موجب خواهدشد که همانند سایربخشهای تجاری سودآری و اشتغال موردتوجه بیشتری قراربگیرد دراین بین مساله اشتغال مهمتر بوده و پیش بینی می گردد که فارغ التحصیلان این بخش بتوانند درراستای آموخته های خویش شغل مناسبی پیدا نمایند.