سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید بهنام گل – تهران – لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
الهام فتاحی – تهران – بلوار فرهنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احمدرضا ولی – تهران – لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله یک قانون هدایت دو نقطه ای برای رهگیرهای آشیانهیاب، با استفاده از تئوری کنترل مد لغزشی و بر اساس ایده ناوبری موازی طراحی شده اس ت. در این الگوریتم، مانورهای هدف بهعنوان نامعینی در نظر گرفته شده و تنها با داشتن محدوده ی این مانورها قانون هدایت طراحی شده است، لذا نیازی به اندازه گیری یا تخمین دقیق مانورهای هدف نمیباشد. سطح لغزش مورد استفاده دراین روش با استفاده از نرخ چرخش خط دید تعریف شده است و قابلیت تنظیم زمان رسیدن به این سطح لغزش و صفر شدن نرخ چرخش خط دید وجود دارد که منجر به بهبود عملکرد قانون هدایتدر مقابل اهداف مانوردار میشود