سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا خلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران پردیس دانشک
شهره فاطمی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های ف
سهیلا ایزدیار – دانشجوی دکتری

چکیده:

در این تحقیق نانوذرات اصلاح شده ی TiO2 با فلوئور و نیتروژن سنتز شده است. به منظور تعیین مشخصه ی نمونه ها از آنها طیف پراش اشعه ایکس [XRD] و طیف مبدل فوریه مادون قرمز – ] FTIR [گرفته شده است.همچنین به منظور تعیین فعالیت فتوکاتالیستی نمونه ها تحت نور مرئی، از تجزیه استالدهید در یک راکتور پیوسته با دبی ml/min 5 در دمای محیط استفاده شده است. نتایج نشان داد که نمونه های اصلاح شده فعالیت نسبتا زیادی نسبت بهTiO2دوپ نشده دارند. نمونه یTiO2 تجاری۳/۵۵%تخریب داشته در حالی که نمونه های اصلاح شده با فلوئور و نیتروژن به ترتیب ۱۷/۰۷% و۱۴/۵۴% تخریب استالدهید داشته است.نیتروژن دوپ شده پاسخ نوریTiO2 را به ناحیه مرئی امتداد می دهد. به علاوه افزایش فلوئور باعث کاهش باند انرژی می شود که این خود باع ث افزایش فعالیت فتوکاتالیستی در نور مرئی می شود. همچنین افزایش فعالیت فتوکاتالیستی به وسیله دوپینگ فلوئور، به چندین اثر نسبت داده شده است: افزایش اسیدیته سطح، بوجود آمدن فضای خالی اکسیژن، افزایش مکان های فعال.