سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجید خواجه وند کیاکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

طراحی هندسی راه با توجه به ایجاد هماهنگی میان اجزای آن کاری دشوار است این اجزا شامل عناصری مانند سرعت طح – عرض شانه، قوس های افقی پیچ ها، شیب های طولی ، شیب های عرضی ، عرض آزاد، عرض خط عبور، ابنیه فنی، قوسهای عمودی خم ها حداقل فاصله دید توقف – بربلندی و ارتفاع آزاد می باشند که کلیه عوامل ذکر شده از نوع معیارهای اجباری درطراحی هندسی راه می باشند از طرفی آیین نامه های موجود قوس های سه بعدی ۳D که درآن قوسهای افقی ساده یا مرکب در ترکیب با قوسهای قائم قرارگرفته است را بصورت جداگانه بررسی و روابط مربوط به ان را ارایه م یکند و رسیدگی کافی برای نیازهای طراحی قوسهای سه بعدی موجود نمی باشد هدف این تحقیق استفاده از نرم افزار شبیه سازTrucksim برای سنجیدن توانایی انواع کامیون در طول حرکت حرکت برروی ترکیبات متفاوتی از اجزای طرح هندسی و سپس توسعه مدلهای ریاضی بدستآمده از نتایج خروجی نرم افزار جهت محاسبه و تعیین حداقل انحنا درترکیبات مختلف قوسهای افقی در تعامل با قوسهای قائم قوسهای سه بعدی ۳D می باشد.