سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل غلامی – اراک، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی
محمد محمدی – اراک، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی
امیر ابوالحسنی – اراک، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی
علیرضا فضلعلی – اراک، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی

چکیده:

در این کار به بررسی داده های تعادلی برای سه سیستم دوتایی دی اکسید کربن- روغن سویا، دی اکسید کربن- روغن کرچک و نهایتا دی اکسید کربن- استر اسید چرب روغن سویا می پردازیم. در اینجا روغن ها و دیگر استرهای اسیدهای چرب، مشابه سیستم های چند جزیی رفتار می کنند. آزمایشات در فشار بالا و محدوده ی دمایی بین ۱۳-۷۰ درجه سانتیگراد انجام گرفته است. برای دی اکسید کربن تمام ترکیب ها بین ۵-۴۵ درصد وزنی و تا فشاری معادل با ۲۷۰ بار دسته بندی شده اند. برای نمایش اطلاعات از معادله حالت پنگ رابینسون استفاده کرده ایم و در نهایت جهت دستیابی به ضرایب اکتیویته از معادله حالت بارکر استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد اگر معادله حالت بارکر را با بسط تا درجه ۴ برای این سیستم ها استفاده کنیم معادله دقت خوبی خواهد داشت که به عنوان مثال برای سیستم دی اکسید کربن و روغن سویا حداقل خطا در غلظت ۰/۳، مقدار ۹/۷۳ درصد می باشد ولی با اصلاح دما بهترین دقت در غلظت ۰/۲ و ۰/۳ مشاهده شده است. بطور کل می توان گفت با افزایش دما و کاهش غلظت میزان خطا افزایش می یابد.