سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هعلیرضا حبیبی – دکتری عمران دانشگاه کردستان
نبرد حبیبی – دکتری مکانیک
هامون فتحی – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

اثر بارمحوری وارده برستونها و تیرستونها موجب افزایش لنگر و تغییر شکل درعضو می گردد در بررسی وضعیت پایدار تیرستونها ا زمعادلات کلاسیک شیب افت استفاده می شوددرحالات واقعی اتصالات این گونه اعضا بیشتر به صورت نیمه صلب وده که درمدلسازی های موجود با فنری به سختی K معادلسازی می گردد دربعضی از ستونهای خاص به علت تغییر که درسطح مقطع و سختی عضو آن عضو دارای دو نوع سختی و تغییرشکل متفاوت می باشد دراین مقاله به ارایه مجموعه ای از معادلات شیب افت و دسته بندی کلی برای بررسی پایداری اعضای تیر ستون با اتصالات نیمه صلب و سختی متغیر می پردازیم برای مدلسازی تغییر شکل و سخت یدر اعضای تیر ستون از دو نوع معادله تغییر شکل اولیه که ناشی از بارگذاری و یا ایراادات ساخت می باشد استفاده می کنیم