سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پدرام آقاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راه ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فریدون مقدس نژاد – عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه امیرکبیر، مشاور سازمان راهداری کشور

چکیده:

بروز خرابی در روسازی باعث کاهش عمر روسازی و ایمنی استفاده کنندگان از راه و افزایش هزینه نگهداری روسازی، زمان سفر و مخارج استفاده کنندگان می شود. به منظور اصلاح مشخصات قیر مورد استفاده در روسازی در این تحقیق از پودر لاستیک قابل بازپخت تولید شده در داخل کشور (یزد تایر) استفاده شد. مواد مورد استفاده در این تحقیق قیر ۷۰/۶۰ قیرVB قیر ۳۰۰/۲۰۰ و پودر لاستیک قابل بازپخت می باشند. با انجام آزمایش های کلاسیک قیر دیده شد که با افزودن ۲۶ درصد پودر لاستیک درجه نفود حداکثر به میزان ۳۲ درصد کاهش یافت، نقطه شکست فراس به ۴۲-درجه سانتی گراد رسید، نقطه نرمی، بازگشت پذیری الاستیک، حداکثر به میزان ۴۰ و ۳۶۶ درصد افزایش یافتند. با افزایش درصد پودر لاستیک حساسیت حرارتی کاهش می یابد. آنگمی برای همه درصدهای پودر لاستیک کاهش چشمگیر داشت. نقطه نرمی و بازگشت پذیری الاستیک باپیرشدگی درRTFOافزایش یافتند. با محاسبه ویسکوزیته با استفاده از دستگاهRV دیده شد که با افزایش درصد پودر لاستیک و پیرشدگی درRTFO ویسکوزیته افزایش می یابد. دمای بالای عملکردیPG نمونه ها با استفاده از دستگاهDSR به دست آمد و افزایش درصد پودر لاستیک تاثیر چشمگیری در افزایش آن داشت.