سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهند دانشور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
لیدا سقندل اصل –

چکیده:

دربسیاری ازکاربردهای حقیقی تحلیل پوششی داده ها واحدهای تصمیم گیری بعلت محدودیت منابع دردسترس مجبور به کاهش بعضی ازورودیها یا خروجیهای خود می شوند مدل اخیر ارایه شده برپایه تحلیل پوششی داده ها توسط امیرتیموری و امروزنژاد درسال ۲۰۱۱ برای محاسبه این مقادیر کاهش ازهرواحد ازمدل کلاسیک Ccr استفاده می کند که قادر به محاسبه دقیق کارایی واحدهایی که وزن مربوط به آنها صفر است نمی باشند زیرا اوزان صفرمانع ازدخالت ورودی یا خروجی متناظرشان درمحاسبه کارایی می شوند دراین مقاله با استفاده ازمدل اصلاح شده cCR مقدار دقیقی بجای اوزان صفر ارایه میشود و مدل dEA مربوط به محاسبه مقادیر کاهش ورودی یا خروجی اصلاح میشود