سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدکاظم مویدی – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم
فریدون ثابت قدم – دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد طیبی رهنی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش از روش تجزیه متعامد بهینه به منظور توسعه مدل رتبه کاسته جهت شبیه سازی میدان جریان ناپایای تراکم ناپذیر استفاده شده است معادلات حاکم بردینامیک جریان پس از تصویرسازی درفضای مودها منجر به ایجاد یک سامانه دینامیکی رتبهکاسته می شوند این مدلها به دلایل گوناگون پیش بینی دقیقی از تغییرات زمانی جریان ندارند دقت سامانه دینامیکی حاکم با استفاده از اضافه کردن اثرمودهای بقایی معادله پیوستگی و به منظور بازیابی اثرات حذف ترم فشار درمدل رتبه کاسته افزایش داده شده است روشی که برای این منظور بکار رفته افزودن اثر معادله پیوستگی بصورت یک ترم استهلاک از انجا حاصل این معادله بایستی صفر باشد به معادلات اندازه حرکت می باشد. نتایج حاصل از مدل رتبه کاسته حاضر با شبیه سازی های عددی مستقیم مقایسه شده اند. از آنجا که تنها دلیل ناپایداری مدلهای رتبه کاسته عمد ارضای م عادله پیوتسگی توسط مودهای POD نیست لذا پاسخ مدل دینامیکی رتبه کاسته حاصل بطور کامل برداده های حل عددی مستقیم منطبق نشده ولی در مقایسه با مدلهای رتبه کاسته کلاسیک از دقت بالاتری برخوردار می باشد.