سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش غلامزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گروه مهندسی شیمی، گچساران، ایران
یوسف رحیمی کشکولی –
مرجان باقری نجف آباد –

چکیده:

هدف از این تحقیق، اصلاح مدل ترمودینامیکی موجود جهت پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات، در حضور موادبهبود دهنده می باشد. در این تحقیق اصلاحاتی بر آخرین مدل پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور مواد بهبوددهنده صورت پذیرفته است، تا مدل پیشگوتری حاصل شود. اثر حضور مواد بهبود دهنده سدیم دودسیل سولفات(SDS) در فاز مایع دردو مرحله مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرحله اول فرضشده که ماده بهبود دهنده یک حل شونده آلی است. ضریب اکتیویته آب در فاز مایع درحضور ماده بهبود دهنده SDS محاسبه می شود. در مرحله دوم تأثیر پدیده خود تجمعی مواد افزودنی بر مدل لحاظ می شود تا اختلاف پتانسیل شیمیایی سیستم مورد محاسبه و ارزیابی قرار بگیرد. نتایج حاصل از مدل برای سیستم های خالص بدون هیچ ماده افزودنی، سیستم های شامل مواد فعال سطحی به عنوان مواد بهبود دهنده با داده های تجربی موجود در مقالات مقایسه شده است و نشان داده شده است که مدل پیش بینی های نزدیکی را ارائه نموده است.