سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ئاسو شجاعی – دانشگاه آزاد قزوین
مهدی دهقان تخت فولادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابراهیم سعیدی نیا – موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی لامعی گرگانی

چکیده:

در عصر حاضر، با فراهم شدن امکان ساخت و توسعه ماشین های ریزمقیاس از طریق فن آوری های زیستی و نانویی، یکی از اصلی ترین مسائل در توسعه کاربردی این نانوماشین ها، برقرار کردن ارتباط و انتقال اطلاعات میان آن ها است. در این مقاله، با استفاده از مدل آتاماتای مولکولی مبتنی بر محاسبات زیستی،بعضی از جنبه های الگوریتمی مربوط به فرآیند مخابرات مولکولی، از جمله، کدگذاری آدرس مولکول های زیستی، مکانیسم های راه گزینی میان لینک ها و تصحیح خطا در کانال های ارتباطی مقیاس نانو را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بارزترین نوآوری این پژوهش، اصلاح ساختار آتاماتای زیستی و بازنویسی قیود اساسی آن، برای بهبود مدل محاسباتی شبکه نانویی تصادفی است که به صورت مجموعه ای از نانوماشین های متحرک مولکولی، در محیط مایع توزیع شده اند