سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ئاسو شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشکده مهندسی برق کامپیوتر وفناوری اطلا
مهدی دهقان تخت فولادی –

چکیده:

درعصر حاضر با فراهم شدن امکان ساخت و توسعه ماشین های ریزمقیاس از طریق فناوریهای زیستی و نانویی یکی از اصلی ترین مسائل در توسعه کاربردی این نانوماشین ها برقرارکردن ارتباط و انتقال اطلاعات میان آنها است دراین مقاله با استفاده از مدل آتاماتای مولکولی مبتنی برمحاسبات زیستی بعضی از جنبه های الگوریتمی مربوط به فرایند مخابرات مولکولی از جمله کدگذاری آدرس مولکولهای زیستی مکانیسم های راه گزینی میان لینک ها و تصحیح خطا درکانالهای ارتباطی مقیاس نانو را مورد بررسی قرار خواهیم داد بارزترین نوآوری این پژوهش اصلاح ساختار آتاماتای زیستی و بازنویسی قیود اساسی آن برای بهبود مدل محاسباتی شبکه نانویی تصادفی است که بصورت مجموعه ای از نانوماشین های متحرک مولکولی درمحیط مایع توزیع شده اند.