سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا علی فلاح زاده – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه
وحید جعفری – کارشناس ارشد بهداشت محیط و کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استا
داود قدیریان – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه
محمد هادی فرح زادی – دکتری عمومی و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه

چکیده:

کنترل کیفی شبکه آبرسانی . هدف : ارتقاء کیفیت نظارت بر شبکه های آبرسانی با تعریف الگوریتم جدید نمونه برداری جهت آزمایشات کلرسنجی و میکروبی. روش مطالعه : بررسی روند نمونه برداری موجود و آنالیز آماری نتایج آزمایشات میکروبی و کلرسنجی روستاهای یزد در سال ۱۳۸۸ . یافته ها : با بررسی روند نمونه برداری های کیفی موجود از شبکه آبرسانی و انالیز آماری ، نقص های قابل توجهی در نحوه نمونه برداری و آزمایشات میکروبی و کلر سنجی مشاهده گردید که ارزش کیفی نتایج حاصل را با چالش های متعددی روبرو می کند و در نهایت روند نمونه برداری موجود و کنترل کیفی شبکه های آبرسانی تاثیر نامطلوب می گذارد. بحث و نتیجه گیری : طبق مطالعات انجام شده علت عدم تطابق نتایج کلر سنجی با نتایج آزمایشات میکروبی ، انتخاب بعد زمانی و مکانی و دیگر پارامترهای غیر استاندارد در نمونه برداری آزمایشات میکروبی و کلرسنجی است. در صورتی که پارامترهای فنی خاص که در اصل مقاله مورد بررسی قرار گرفت خواهد گرفت اتخاذ گردیده و در تعیین زمان و مکان نمونه برداری لحاظ گردد ، علاوه بر اصلاح نتایج و بالا بردن ارزش آنالیز آماری نتایج حاصل از نمونه برداری جهت آزمایشات میکروبی و کلرسنجی ، تعداد آزمایشات میکروبی نیز کاهش یافته و این آزمایشات محدود به مواردی می شود که احتمال یا ریسک آلودگی در حداکثر مقدار خود باشند ، در نتیجه آن ، تعداد آزمونهای باکتریولوژیک در حد قابل توجهی کاهش یافته و سبب کاهش بار مالی فوق العاده ای در آزمایشات میکروبی همراه با افزایش ارزش آماری نتایج و در نهایت بالا رفتن کیفیت نظارت می گردد.