سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید غفارزاده ملاباشی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

کاربرد سورفاکتانت در صنایع خمیر و کاغذ، ابتکاری است که در طول چند دهه اخیر برای این دسته از مواد تعریف شده است. انگیزه اصلی استفاده از این مواد را باید به تأثیر این سدته از مواد شیمیایی در افزایش میزان نفوذ و پخش (عملکرد) مایع پخت مورد استفاده در مرحله تولید خمیر کاغذ اشاره کرد. در این بررسی، دو نوع از مواد فعال سطحی به نام های پلی اتیلن گلایکول ۱۵۰۰ و لوریل الکل اتوکسیلات ۷ مول به لیکور خمیرسازی سودا اضافه شدند. نتایج نشان داد که کاربرد هر دو ماده فعال سطحی مذکور در پیامد مثبت به همراه داشت است: افزایش میزان بازده تولید خمیر کاغذ (در عدد کاپای برابر) و کاهش میزان وازده غربال. در تحلیل این موضوع باید اذعان داشت که مواد فعال سطحی به عنوان کمک- حلال عمل کرده با تغییر خواص مایع پخت، از تجزیه کربوهیدرات ها و نیز رسوب لینگنین حل شده بر روی الیاف جلوگیری کرده و نیز واکنش های انقباضی اینگنین را کاهش می دهند. شایان ذکر است که افزایش بازده، دو پیامد مثبت دیگر به همراه خواهد داشت: افت میزان بار پساب تخلیه شده به محیط زیست و نیز افزایش سود اقتصادی واحدهای کاغذسازی.