سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین دلاوری امرئی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
رضا رنجبر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
بهرام ناصرنژاد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
سعید رستگار – دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:

در این کار اصلاح طیفی امواج نور سبز به منظور افزایش میزان رشد میکروجلبک سبز- آبی ساینوکوکوس مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از یک فتوبیوراکتور مدل با جنس دیواره پلی کربنات پوشش دادهبه منظور مفید کردن امواج نور سبز در فرآیند فتوسنتز استفاده شده است. رنگدانه B شده با رنگدانه رودامین مورد نظر با درصدی مناسب در رزین شفافی حل شد و با استفاده از تکنیک اسپری کردن بر روی صفحه ای ازجنس پلی کربنات نشانده شد. نتایج کار نشان داد اصلاح دیواره فتوبیوراکتور مدل باعث دو برابر شدن سرعت رشد میکروجلبک ساینوکوکوس شده است. همچنین تعداد سلول های تولید شده در طول یک دوره رشد ۳۶۰روزه تقریباً۱/۸برابر شده است.