سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا وزیری سرشک – استادیار دانشگاه کاشان

چکیده:

مشکلات نصب و نگهداری همواره باعث ایجاد ارتعاشات ناخواسته در سیستمهای دوار میشود. در صورت تطابق فرکانس این ارتعاشات و هارمونیکهای آنها با فرکانس طبیعی اجزاء سازه، لرزشهای شدید اتفاق افتاده و باعث تخریب اتصالات و ایجاد تنشهای بزرگ خستگیزا در سیستم میشود. چنین مشکلی باعث شده بود پرههای فن بویلر نیروگاه مکرر دچار شکست شوند. آزمایشهای آنالیز ارتعاشی وقوع پدیده تشدید را تأیید میکرد. در این تحقیق جهت ارزیابی میزان تأثیر راهکارهای مختلف تغییر فرکانس طبیعی سازه، از نرمافزار اجزاءمحدود استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان میدهد که افزایش ضخامت پره افزایش فرکانس اصلی را در پی دارد اما مشکلات ساخت مانع از اجرای این اصلاح شد. راهکار منتخب بکارگیری میله تقویتی در کنار پره تشخیص داده شد که تحلیلهای ارتعاشی میزاناثر بخشی این تغییر در طراحی را مطلوب ارزیابی کردند. این تحقیق در مورد محل مقید کردن یک سیستم برای دستیابی به حداکثر سفتی و حداکثر افزایش فرکانس اصلی سیستم رهنمودهایی ارائه میکند. بعلاوه در تعیین ابعاد هندسی میله تقویتی و نحوه جوشکاری و نصب آنها همواره وجود تنشهای خستگیزا مد نظر قرار داشت تا عمر کاری فن ساخته شده با طرح جدید به مقدار قابل ملاحظهای بیشتر از فنهای طرح قدیم باشد.