سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین امام – دانشجوی ارشد سازه
منصور قلعه نوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

از انجا که ایین نامه ACI 440.1 درمقدار محاسبه شده برای ظرفیت نهایی مقطع ضریب کاهنده را ضرب مینماید و مطالعات گذشتگان بی ننتایج حاصل ازطراحی و ازمایشگاهی اختلاف قابل توجهی را نشان میدهد اصل و ایده استفاده ازمیگلرد FRP درمقطع که افزایش ظرفیت خمشی است با ضرب کردن ضریب کاهنده زیرسوال خواهد رفت لذا دراین پژوهش سعی شده ضرایب فرض شده درروابط طراحی آیین نامه ACI44.01 مانند کرنش نهایی بتن ضریب ۰٫۸۵ که ویتنی برای مشابه سازی دیاگرام غیرخطی تنش درناحیه فشاری بتن با یک مستطیل فرضی ارایه نمود و ضریب B که بستگی به مقاومت فشاری بتن دارد درطراحی اعضا خمشی مسلح شده با میلگرد FRP درناحیه خرد شدن بتن با کمک نرم افزار mathematica برای ۳۵نمونه آزمایشگاهی جمع آوری شده اصلاح شود و تا آنجا که امکان دارد نتایج طراحی را به نتایج آزمایشگاهی با اصلاح ضرایب نزدیکتر نماییم