سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – دانشجوی دکتری
علیرضا جهانگیریان – درجه علمی دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق با بهره گیری از سیستم پردازش موازی و روشهای عددی برای حل معادلات جریان، ضرائب پخش اتمسفریک عمودی و افقی جدیدی برای پخش آیرودینامیکی گازهای خروجی از نیروگاه بعثت تا فاصله۵ کیلومتری از آن ارائه شده است. این ضرائب با لحاظ نمودن ساختمانهای جانبی تعیین گردیده و در انتها نیز مقایسه ای بین نتایج آنها با منابع معتبر موجود در این زمینه از جمله دوری، هانا، و بریجس صورت گرفته است.ضرائب اصلاحی بدست آمده در تحقیق حاضر این اجازه را به کاربر می دهد که برای حالتهای متفاوت جوی (پایدار اتمسفریک) و خروجی نیروگاه، بدون نیاز به مدلسازی جدید توسط روشهای پرهزینه و وقت گیر، میزانغلظت گازهای آلاینده را تا فاصله ۵ کیلومتری از دودکشهای نیروگاه در جهت باد غالب منطقه محاسبه و ارائه نماید. جهت مقایسه نتایج نیز از یک متد آماری با ۵ پارامتر ارزیابی استفاده گردیده است.