سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، گروه علوم محیط زیست،دانشگاه زنجان
نسرین صمدی –
عباسعلی زمانی –
محمدرضا یافتیان –

چکیده:

در کار حاضر از فوم پلی اورتان اصلاح شده با بیس(۲-اتیل هگزیل) فسفریک اسید (DEHPA) برای حذف یون‌های سرب، روی و کادمیم از محلول‌های آلوده استفاده شد. آزمایش‌های پیوسته با تهیه‌ی ستون‌های جذبی برای بررسی اثر غلظت اولیه فلز (mg.l-1100-5)، pH محلول(۶-۱)، مقدار جاذب(g 8-1) و شرایط مختلف برای آماده سازی پلی اورتان مصرفی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بهترین شرایط برای حذف یون‌های سرب، روی با راندمان ۵ ±۹۵% و کادمیم با راندمان ۹۰% استفاده از g5 جاذب پلی اورتان اصلاح شده توسط (M 01/0) DEHPA و در ۵=pH می باشد.