سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نباتچیان – دانشجوی دکتری
حمید شهریاری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

شاخصهای قابلیت فرایند امکان اطلاع ازصحت عملکرد فرایند را به کمک شاخصهای عددی مختصرفراهم می آورد همان گونه که استفاده ازشاخصهای صحیح درموارد کاربرد مناسب موجب افزایش اطلاع کاربر ازوضعیت فرایند می شود استفده ازشاخصهای ناقص و یا درموارد غیرمناسب موجب انحراف فکر کاربر ازوضعیت حقیقی فرایند گردیده و حتی ممکن است منجر به اتخاذتصمیمات اشتباه درخصوص نحوه عملکرد فرایند و یا قطع عملیات تولید گردد یکی ازپرکاربردترین این شاخصها را میتوان شاخص Cp(u,v دانست که دربردارنده چهارشاخص مقدماتی اما پرکاربرد درصنعت می باشد دراین مقاله به بررسی دقیقتر این شاخص و معرفی راهکارهای مناسب جهت استفاده از آن درمورد انواع مشخصه های کیفی پرداخته میشود راهکارارایه شده به کمک مثال عددی تشریح گردیده و نتایج حاصل بیانگر آنست که روش پیشنهادی نسبت به روش موجود بهتر عمل مینماید.