مقاله اصلاح سطح نانوذرات تیتانیم اکسید به وسیله ۵، ۱۱، ۱۷، ۲۳- تتراترشیوبوتیل – کالیکس [۴] آرن و کاربرد آن در تهیه غشاهای ماتریسی ترکیبی بر پایه کوپلیمر پلی (اتر – بلاک – آمید) برای شیرین سازی گاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اصلاح سطح نانوذرات تیتانیم اکسید به وسیله ۵، ۱۱، ۱۷، ۲۳- تتراترشیوبوتیل – کالیکس [۴] آرن و کاربرد آن در تهیه غشاهای ماتریسی ترکیبی بر پایه کوپلیمر پلی (اتر – بلاک – آمید) برای شیرین سازی گاز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات تیتانیم اکسید
مقاله ۵
مقاله ۱۱
مقاله ۱۷
مقاله ۲۳- تتراترشیوبوتیل
مقاله کالیکس [۴] آرن
مقاله غشا ماتریسی ترکیبی
مقاله پلی (اتر – بلاک – آمید)
مقاله قالب گیری از محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زادمرد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عباسزاده گملی پوریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بهبود ویژگی های نانوذرات تیتانیم اکسید و تاثیر آنها بر روی گزینش پذیری گازهای کربن دی اکسید از متان، سطح نانوذرات به وسیله ابرمولکول ۵، ۱۱، ۱۷، ۲۳- تتراترشیوبوتیل – کالیکس [۴] آرن اصلاح شد. ساختار سطح نانوذرات تیتانیم اکسید به وسیله کالیکس [۴] آرن، با به کارگیری طیف های FT-IR و فوتولومینسانس آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در تصاویر نانوذرات اصلاح شده، SEM نواحی روشن مربوط به مولکول های کالیکس [۴] آرن هستند. غشاهای ماتریسی ترکیبی پلی (اتر – بلاک – آمید) حاوی نانوذرات اصلاح شده، با روش قالب گیری از محلول در مخلوطی از دو حلال اتانول / آب تهیه شدند. با اصلاح سطح نانوذرات، تراوایی و گزینش پذیری کربن دی اکسید نسبت به غشاء پلی (اتر – بلاک – آمید) خالص افزایش داشته است. غشاهای تهیه شده به وسیله روش های SEM ،DSC ،FT-IR مورد بررسی قرار گرفتند.