مقاله اصلاح سطحی پلی استر با نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محیط قلیایی و بررسی اثر هم افزایی آنها روی پارچه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی) از صفحه ۴۳۸ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: اصلاح سطحی پلی استر با نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محیط قلیایی و بررسی اثر هم افزایی آنها روی پارچه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبکافت قلیایی
مقاله نانوذرات تیتانیم دی اکسید
مقاله پلی استر
مقاله فعالیت نورکاتالیزوری
مقاله استحکام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله یارزاده ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر متقابل آبکافت قلیایی پلی استر در جذب نانوذرات تیتانیم دی اکسید روی کالا ونانوذرات تیتانیم دی اکسید در فرایند آبکافت قلیایی به طور هم زمان بررسی شده است. برای این منظور، نمونه های پلی استر در محیط قلیایی سدیم هیدروکسید و نانوذرات تیتانیم دی اکسید با غلظت های مختلف در شرایط جوش به مدت یک ساعت عمل آوری شده اند. وزن نمونه های عمل آوری شده در اثر عملیات آبکافت قلیایی کاهش یافته و وجود نانوذرات تیتانیم دی اکسید سبب تشدید کاهش وزن نمونه ها شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل میدانی و آزمون ترکیب عنصری وجود نانوذرات تیتانیم دی اکسید را روی سطح کالای پلی استری ثابت کردند. همچنین افزایش جذب نانوذرات روی سطح کالای پلی استری با عملیات آبکافت قلیایی و غلظت بیشتر نانوذرات تیتانیم دی اکسید نشان داده شده است. فعالیت نورکاتالیزوری کالای پلی استر عمل آوری شده با نانوذرات تیتانیم دی اکسید با تخریب رنگ زای آبی متیلن زیر نور روز بررسی و نشان داده شده که فعالیت نورکاتالیزوری کالاهای عمل آوری شده با افزایش سدیم هیدروکسید و نانوذرات تیتانیم دی اکسید افزایش یافته است. به علاوه میزان جذب آب نمونه های عمل آوری شده افزایش یافته و مقدار آویزش آنها بر اساس نتایج سختی خمش نیز بهبود یافته است. در نهایت انجام فرایند آبکافت قلیایی با وجود نانوذرات تیتانیم دی اکسید بر خلاف روش معمول آبکافت قلیایی پلی استر سبب بهبود استحکام کششی کالا شده است. بنابراین به کارگیری نانوذارت تیتانیم دی اکسید در فرایند آبکافت قلیایی ضمن ایجاد اثر هم افزایی در کاهش وزن کالا سبب ایجاد خواص مناسب دیگری مانند خود تمیزشوندگی، آبدوستی و افزایش استحکام کششی نیز شده است.