سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس خنده رو – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی

چکیده:

هدف از این تحقیق تهیه چارچوبی برای طراحی اجرا و ارزیابی و برنامه های آموزشی برای مدیران شرکت های مستقر درمراکز رشد بوده است نوع تحقیق توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری آن مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت های مستقر درمراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان هستند ابتدا پرسشنامه نیاز سنجی آموزشی بین اعضا جامعه توزیع شد و پس از جمع آوری داده ها از جامعه آماری برنامه های آموزشی تهیه و تدوین گردید و درطول ۱۸ ماه برگزاری مداوم و مطابق برنامه این کارگاه های آموزشی ارزیابی ها به وسیله توزیع فرم نظر سنجی کارگاه آموزشی انجام شد حدود ۴۰۰ نفر از ۴۲۰ نفر جامعه آماری دراین مرحله به سوالات فرم نظر سنجی پاسخ گفتندو درنهایت براساس یافته های تحقیق چارچوبی برای طراحی اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی ویژه ی شرکت های مراکز رشد پارک پیشنهاد شد.