سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرامرز سپری – شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
سیدجواد جعفری شنگ چشمه –

چکیده:

هرساله آمارتکان دهنده ای درخصوص سقوط پایه ها دراثروقوع طوفان و زلزله درشبکه توزیع ایران منتشرمیشود که نشان دهنده اهمیت پایه های بتونی درپایداری شبکه های توزیع است ازنظر سازه ای پایه ها دارای رفتاری منحصربفرد هستند که به دلیل این رفتارخاص نیاز به دقت و نظارت کافی درفازهای مطالعه تحلیل رفتار سازه ای و نهایتا ساخت و اجرا دارند دراین مقاله روش اصلاح ساختارپایه های بتونی به منظور کاهش هزینه و افزایش پایداری خطوی توزیع دردستورکار قرارگرفته است بدینمنظور تحلیلی براساس دو روش استاتیکی معادل و روش آنالیز براساس عملکرد روش دینامیکی خطی برروی پایه ها انجام گرفته و باتوجه به نتایج بدست آمده پایه های جدیدی طراحی گردید که هزینه ساخت آنها نسبت به نوع مشابه حداقل ۱۰ تا ۳۰درصد کاهش یافته است و این درحالی است که استقامت و پایداری خطوط نیز بدلیل استفاده ازپایه های اصلاح شده افزایش خواهد یافت.