سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی صباحی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
مهرداد ثابت – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
بابک اعرابی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی سودمند برای استخراج نواحی توموری موجود در مغز ارائه شده است. ابتدا با فیلتر میانه نویز موجود در تصویر را از بین می بریم و سپس به روشEnFCMنواحی توموری را استخراج می کنیم که این روش راRobust-EnFCM نامیده ایم و سپس با استفاده از اپراتورهای مورفولوژی نواحی اطراف تومور را پاک کردیم تا قسمت توموری به دقت خارج شود. روش پیشنهادی با چند روش مشابه دیگر به نامFCM_S و ۲ FCM_S و ۱ EnFCM و روش بخش بندی سریع و قوی FCM با استفاده از اطلاعات مکانی، مورد مقایسه قرار دادیم. برای ارزیابی بیشتر از معیارهای دایس، دقت، دقت بخش بندی SA) و نرخ خطای متوسط MER) استفاده کردیم. بنابر نتایج، روشهای Robust-EnFCM و EnFCM دارای بیشترین میزان دایس و دقت و SA و کمترین مقدار MER هستند.