سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسدالله محمودزاده وزیری – دکتری ریاضی،عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند،خراسان جنوبی،ایران،
سلیمه کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،سیستان

چکیده:

در این مقاله روش نقطه درونی شدنی براساس متغیر کمبود برای مسائل برنامه ریزی غیر خطی مقید ر ا بیان می کنیم. این روش اصلاح شده روش های نشدنی می باشد. منظور از یک روش شدنی برای مساله شامل قیودمساوی و نا مساوی روشی است که در آن نقطه آغازین برای اجرای الگوریتم و نقاط حاصل از تکرار های بعدی در قیود نامساوی صدق کنند. با توجه به اینکه اصلاح روش های نشدنی برای بسیاری از روش های جستجو خطی حائز اهمیت است اما برای روش های ناحیه اطمینان نیازمند توجه ویژه می باشد. چگونگی انتخاب نقطه کوشی که اغلب در روشهای ناحیه اطمینان محاسبه می شود را بررسی می کنیم بطوریکه یک روش شدنی برای مسائلی که دارای قیود مساوی و نامساوی هستند مؤثر باشد.