سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه لطف اله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
سهند دانشور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

این مقاله روشی برای تعیین مجموعه مشترک وزنهای منحصربفرد همه واحدهای تصمیم گیری متعلق به گروه کارا پیشنهاد می کند اما مدل CCR/e نمی تواند رتبه کارایی صحیح را برای DMU های کارای ضعیف و انهایی که با این DMU ها مقایسه میشوند تولید کند لذا یک روش برای بدست آوردن E درمدل CCR با استفاده از تحلیل رویه ای پیشنهاد شد که مقادیر منحصربفرد برای E به عنوان کران پایین درهریک از عوامل وزنی به کاربرده میشود مشکل موجود درصفرشدن اوزان حل شد مقدار کارایی دقیقتری را به دست میدهد و مرزهای ضعیف و واحدهایی که با این مرزها مقایسه میشود اصلاح میشوند سپس با استفاده ازمجموعه وزن مشترک CSW واحدهای تصمیم گیری را رتبه بندی میکنیم