سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی
فاطمه ظل انوار – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

چکیده:

درنخستین برخورد با گیاهان آنچه توجه مارا جلب می کند و آن را زیبا جلوه میدهد رنگهای آنهاست پژوهشهایی که ازقرنها پیش تاکنون با استفاده ازفنون انتخاب و دورگ گیری انجام گرفت درنتیجه واریته های تازه ای از انواع بگونیا گل اطلسی لاله و گل سرخ پدیدامده اند درگذشته گلهای رز ابی وجود نداشت اما با انتقال ژنهایمسئول تولید رنگ ابی از گل بنفشه به نام دلفینیدین به گیاه رز گلهای تراریخته ی رز به رنگ بنفش مایل به آبی تیره تولید شد بسیاری از گلها ترکیبی از فلاونئید و کارتونئید را دارند طیف وسیعی از رنگهای متنوع درگلها حاصل از آمیزش این رنگریزه ها است این امکان وجود دارد که تکامل رنگ گل دراثر انتخاب گرده افشان ها باشد کارتونئیدهای آزاد جهش یافته های دراصلاح اهمیت زیادیدارند درمدل عمومی توارث رنگ درگل ها ۵ ژن Dil, P, B, Iv, W اکثررنگ گلها را دربسیاری از گیاهان توضیح میدهد تحقیقات اخیر به منظور شناسایی عمل اختصاصی ژنهایی است که قبلا با روشهای ژنیکمندلی به آن پی برده بودند.