مقاله اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ردیاب انتقال متوسط
مقاله مدل هیستوگرام
مقاله کرنل
مقاله پنجره ردیابی
مقاله اندازه بندی وفقی
مقاله تباین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلم پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور جواد
جناب آقای / سرکار خانم: معمارمقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاووش تهرانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش های مرسوم در زمینه ردیابی تصویری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردیاب انتقال متوسط بر پایه هیستوگرام ویژگی بانقاب گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می شود. بحرانی ترین چالش در ردیاب انتقال متوسط، تنظیم مقیاس کرنل است. تاکنون هیچ روش کارامد و بی عیب و نقصی برای تنظیم و یا وفق دهی ابعاد کرنل، زمانی که ابعاد هدف تغییر می کند، ارائه نشده است. مشکل دیگر ردیاب انتقال متوسط در رویارویی با هدف با الگوی تابشی متغیر پیش می آید. در این مقاله با رویکرد حل این مشکلات، الگوریتم ردیابی انتقال متوسط همراه با اندازه بندی وفقی قوی ارائه می گردد، ضمن این که مشکل الگوریتم انتقال متوسط را در مواجهه با تغییرات الگوی تابشی هدف با وفق دهی مدل هدف در هر قاب حل می کند. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش محاسبه توان ناشی از مشتقات مکان- زمانی شدت پیکسل های تصویر، ابعاد پنجره در قاب بعد تنظیم می شود. سپس نتایج حاصل از اندازه بندی پنجره در قاب بعد، در ردیاب انتقال متوسط اعمال می شود. نتایج نشان می دهند که استفاده از الگوریتم پیشنهادی ضمن اینکه به کاهش خطای موقعیت یابی هدف در مقایسه با الگوریتم انتقال متوسط استاندارد می انجامد، در برابر تغییرات تباین و الگوی تابشی هدف نیز کارایی قابل توجهی از خود نشان می دهد.