سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول مهدیخواه – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی و مهندس گروه پژوهش توسعه و کنترل فرآیند
مهدی احمدی دوست – استادیار و مدیرگروه پژوهش توسعه و کنترل فرآیند، پژوهشکده توسعه فرآین

چکیده:

در این مطالعه، هیدرودینامیک فلومترهای اورفیسی با استفاده از تکنیک دینامیک سیا لات محاسباتی شبیه سازی شده است تا علل ایجاد خطا در محاسبات دبی جرمی در آن مجموعه شناسایی شده و در جهت رفع آنهااقدام شود. پس از شناسایی هندسه و شرایط عملیاتی ابزار دقیق، سه اسلوب رفتاری متفاوت برای سیال در نظر گرفته شد که عبارتند از: سیال تراکم ناپذیر، سیال تراکم پذیر و سیال تراکم پذیر دو فاز. نتایج نشان می دهندکه مدل محاسباتی در حالت سیال تراکم ناپذیر با دقت بسیار مناسبی داده های تجربی را تخمین می زند و تنها در ناحیه گذر سیال از آرام به مغشوش اندکی دچار انحراف می شود. با فرض جریان تراکم پذیر نتایجحاکی از آنست که خطای محاسباتی حتی تا ۵۰ درصد هم میتواند افزایش داشته باشد. علت این امر تغییرات دانسیته سیال حین عبور از مجرای اورفیس است. با اصلاح رابطه برنولی و داخل کردن اثرات تراکم پذیری،خطای محاسباتی کمتر از ۱ درصد می شود. شبیه سازی دو فازی سیستم نشان داد که اگر اثرات تراکم پذیری در رابطه تخمین دبی لحاظ گردد، در کسر حجمی های مایع کمتر از ۵ درصد، خطای قابل ملاحظه ای در تخمین دبی اتفاق نمی افتد.