سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسیم فرح بخش – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت فرش مشهد، ته
هژیر بهرامی – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

واکنش کوپلیمریزاسیون پیونددهی پنبه با منومر هیدروکسی اتیل متاکریلات با آغازگر اکسیداسیون – احیایی آغازگر سریک آمونیم سولفات و اسید سولفوریک انجام شد . واکنشهای جداگانه ای برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل اثر غلظت منومر، غلظتآغازگر، زمان واکنش و دمای واکنش روی راندمان واکنش انجام گرفت.پس از واکنش پیوندی شدن، تغییرات جذب رطوبت و خواص مکانیکی نمونه ها بررسی گردید . با افزایش درصد اضافه وزن نمونه ها، نیرو و ازدیاد طول تا حد پارگی و استحکام نخها کاهش یافت . پنبه پیوندداده شده با منومر هیدروکسی اتیل متاکریلا ت در درصدهای اضافه وزن بالا، درصد جذب رطوبت نمونه را افزایش داد . بررسی طیف مادون قرمز و تصاویر SEM انجام واکنش پیونددهی را تایید نمود. تغییرات رنگ پذیری نمونه های پیوندی شده با دسته رنگزاهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.