سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا آصفی پور – دانشگاه آزاد اسلام
مازیار پروین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- پژوهشکده صنایع رنگ ایران- دانشگاه
علی پیروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- پژوهشکده صنایع رنگ ایران- دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق هدف بررسی اثر آنزیم لیپاز بر روی برخیاز خصوصیات فیزیکی الیاف تری استات می باشد. بدین منظور ابتدا الیاف تری استات تحت شستشو با دترجنت آنیونیک قرار گرفت و سپس به وسیله آنزیم لیپاز با درصدهای ۸، ۴،۲،۱ به مدت ۸۰ دقیقه عمل شد. در مرحله بعد عملیات خنثی سازی بر روی نمون های لیپازی انجام شد و در انتها الیاف تری استات عمل شده با رنگرزای دیسپرس رنگرزی شد. خصوصیات فیزیکی الیاف شامل رطوبت بازیافتی مقاومت خمشی ثبات شستشویی و ثبات نوری منسوج تحت بررسی قرار گرفت.