سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بخشعلی معصومی – آزمایشگاه پژوهشی شیمی- دانشگاه پیام نور -مرکز تبریز
ام البنبن بدلخانی – آزمایشگاه پژوهشی شیمی- دانشگاه پیام نور -مرکز تبریز
سعید یگانه فتحی – آزمایشگاه پژوهشی شیمی- دانشگاه پیام نور -مرکز تبریز
مریم شهپریان – آزمایشگاه پژوهشی شیمی- دانشگاه پیام نور -مرکز تبریز

چکیده:

واکنش N- آلکیلاسیون از طریق وارد کردن زنجیر طویل و انعطاف پذیر هگزادسیل بر روی بدنه پلی آنیلین لکو امر الدین نانو ساختار شد. ساختار پلیمرهای سنتز شده از طریق طیف سنجی FT-IR و UV-visible و رفتار حرارتی پلی آنیلین N- آلکیله با استفاده از آنالیز TGA بررسی شد. رسانایی الکتریکی پلی (N-هگزادسیل آنیلین) دوپه شده با DBSA توسط دستگاه هدایت سنج چهار نقطه ای ۰/۰۷ S/cm بدست آمد. بررسیهای ولتا گرامهای چرخه ای نشان داد که پلیمر حاصله نیز الکترواکتیو می باشد. همچنین حلالیت پلیمر اصلاح شده حاصل در بسیاری از حلالهای متداول آلی افزایش یافت.