سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا دباغ مشین – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی، تهران
محمدجعفر عبدخدایی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسى شیمى، تهران
محمدتقی خراسانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسى شیمى، تهران

چکیده:

امروزه پلی یورتان به ع نوان مناسبترین ماده برای ساخت دریچه های قلبی سه لتی منعطف (Flexible) در نظر گرفته می شود . تحقیقات انجام شده نشان می دهند، پدیده جذب کلسیم (Calcification) که مهمترین مشکل این دریچه ها است به طور کامل با تجزیه گروههای اتری، پلی یورتان ارتباط دارند . به منظ ور جلوگیری از این امر سطح پلی یورتان را با مواد و روشهای مختلف پوشش می دهند . در این تحقیق سطح پلی یورتان به روش پلیمریزاسیون پیوندی (Grafting) با سیلیکون (Polydimethyl Siloxane) پوشش داده شده است و میزان تاثیر سیلیکون در کاهش جذب کلسیم توسط تست جذب کلسیم استاتیکی بررسی شده است . نتایج نشان می دهند که در سطوح گرافت شده میزان جذب کلسیم در حدود قابل توجهی کاهش یافته است .