سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز عبداللهی فرد – کارشناسی ارشد از دانشگاه امیرکبیر
سید هژیر بهرامی – دانشیار دانشگاه امیرکبیر
رضا محمد علی مالک – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق گرافت اکریلیک اسید بر روی پارچه پلی استری توسط آغازگر بنزوئیل پروکسید، انجام گرفت .بعضی از خصوصیات ضعیف پارچه پلی استری،مانند رطوبت بازیافتی کم ، رنگ پذیری پایین و خواص آنتی استاتیکی ضعیف،نداشتن گروه های فعال برای اتصال آنتی میکروب و آنتی بیوتیک، با انجام گرافت کوپلیمریزاسیون اکریلیک اسید، قابل بهبود هستند .دراین تحقیق اثر غلظت آغازگر، مونومر، متورم کننده، نمک کلرید مس، نمک موهر و همچنین اثر دما وزمان بر درصد گرافت بررسی شد .پس ازگرافت کوپلیمریزاسیون اکریلیک اسید بر روی پلی استر ، امکان رنگرزی پارچه با رنگزای بازیک فراهم شد و جذب و پایداری آنتی میکروب و آنتی بیوتیک روی الیاف بهبود پیدا کرد .طیف FTIR پارچه گرافت شده مورد بررسی قرار گرفت.رفتار حرارتی الیاف گرافت شده توسط ترموگرام DSC وساختار سطحی آن توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شد.