مقاله اصلاح خواب و بیداری در سنین و مناطق جغرافیایی مختلف از دیگاه طب سنتی ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۲۶۳ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: اصلاح خواب و بیداری در سنین و مناطق جغرافیایی مختلف از دیگاه طب سنتی ایرانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواب
مقاله بیداری
مقاله طب سنتی ایرانی
مقاله مناطق جغرافیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی سیدشاهین
جناب آقای / سرکار خانم: مینایی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان بهداشت جهانی برای آنکه مردم از سطح تندرستی مطلوبی برخوردار باشند، طب سنتی را تکمیل کننده طب رایج قرار داده است. از مبانی مهم اصول طب کهن ایرانی، موضوع پیشگیری یعنی حفظ تندرستی بدن به کمک اسباب ششگانه بوده است. یکی از این اصول ششگانه که در اصلاح روش زندگی نقش پر اهمیتی دارد، خواب و بیداری است. علت خواب از نقطه نظر طب سنتی ایرانی، وجود رطوبت در مغز می باشد و اما. بیداری، عبارت از نفس برای جمیع اعضا و جوارح بدن معرفی شده است. لذا هدف از این بررسی اصلاح خواب و بیداری در سنین و مناطق جغرافیایی مختلف از دیدگاه طب سنتی ایرانی می باشد. در همین ار تباط روش کار در این مطالعه از نوع کتابخانه ای بوده که با بررسی کتابهای مرجع طب سنتی، از قبیل حفظ الصحه ناصری، حفظ صحت ناصرالحکما، ذخیره خوارزمشاهی، جامع الشرحین و قانون ابن سینا، انجام گرفته است. از آنجایی که تغییر در خواب و بیداری قادر به ایجاد تغییر در کیفیت و مزاج ابدان می با شد، قادر به ایجاد تغییر در جهت سلامتی یا بیماری نیز خواهد بود. بنابراین، تغییر در اسباب ششگانه منجمله خواب و بیداری، از دیدگاه طب سنتی دارای اهمیت خاص است. از این جهت در این مطالعه به بحث و بررسی خواب و بیداری به عنوان یک متغیر در دو شاخص سن و مناطق جغرافیایی مختلف پرداخته شده است. با توجه به مطالعه انجام شده و اهمیت برقراری خواب مناسب در راستای حفظ تندرستی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد گرفت که خواب از دیدگاه طب سنتی در افراد و شرایط مختلف منجمله مناطق جغرافیایی مختلف، یکسان توصیه نمی گردد. تبیین یک ا لگوی صحیح خواب برای افراد در سنین و سرزمین های گوناگون در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها اهمیت شایانی در طب ایرانی دارد.