سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی والی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
حیدرعلی کشکولی – استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
هوشنگ حسونی زاده – استاد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان و معاون مطالعات پایه و منابع آب س
بهنام صادقی – مدیریت حوزه جنوب کرخه در معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب و خاک و نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی برای تأمین نیاز غذایی انسان و در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و فراهم نمودن منابع جدید برای توسعه کشاورزی ، مطالعات آبشویی و اصلاح اراضی دشت هوفل به منظور اصلاح و بهسازی و بهره برداری صحیح از این اراضی و همچنین برآورد مقدار آب لازم برای آبشویی املاح محلول از نیمرخ خاک در این منطقه ( مطالعه موردی حوزه جنوب کرخه ) انجام گرفته است . هرگونه سرمایه گزاری در جهت توسعه کشاورزی در اراضی شور و سدیمی در گرو احداث شبکه زهکشی و اجرای برنامه اصلاح خاک به منظور بهبود خواص فیزیک و شیمی خاک می باشد .در این تحقیق آزمایش در سه منطقه حوزه جنوب کرخه در عمقهای ۲۵ -۰ ، ۵۰- ۲۵ ، ۷۵-۵۰ ، ۱۰۰-۷۵ ، ۱۲۵-۱۰۰ ، ۱۵۰-۱۲۵ سانتی متر انجام و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرند که هدف رسم منحنیهای شوری و سدیم زدایی در یک منطقه شمال دشت هوفل طرحهای حوزه جنوب کرخه و اثر ماده اصلاح کننده سدیم بر شستشوی املاح و سدیم می باشد. همچنین ارائه فرمولهای تجربی مناسب جهت استفاده در برآورد آب مورد نیاز برای اصلاح مناطق مورد نظر از دیگر اهداف طرح بوده است. آزمایشات و اندازه گیریهای صحرایی و نتایج تجزیه و تحلیل مریوط به آزمون های آبشویی شامل معادلات آبشویی ، کلاس شوری و قلیائیت خاک پس از آبشویی و سایر اطلاعات لازم که شامل نفوذ پذیری خاک سطحی ، ضریب آبگذری ، سطح آب زیر زمینی ، عمق لایه محدود کننده ارائه و مورد بحث قرار می گیرد