سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشیار دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ترکیبات موجود در فاضلاب خصوصاً فاضلاب های صنعتی می توانند باعث بروز سمیت برای انسان و سایر موجودات زنده و نیز آلودگی آبهای زیرزمینی بشوند، بنابراین حذف این ترکیبات از خاک و محیط زیست ضروری به نظر می رسد. در این آزمایش ۳ گیاه بیدگیاه یا آگروپیرون (Agropyrum repens L.) و فستوکا ( Festuca arundinakea K.) و مرغ (Cynedon dactylon L.) مطالعه و بررسی قرار گرفتند تا حضور و تجمع عناصر آلاینده پس از یک فصل رشد در آنها مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً فعالیت آنزیم اوره آز نیز در مقایسه با شاهد (بدون گیاه) بررسی شد؛ که بیشتر از خاک آلوده بدون گیاه بود . گیاه بید گیاه نقش مؤثرتری در کاهش غلظت عناصر سنگین فاضلابی نسبت به فستوکا نشان داد.