سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مونا عین القضاتی – پژوهشگاه نیرو کارشناس طراحی مرکز توسعه فناوری توربین های بادی کارشنا
مهدی بستان شیرین – دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری
احمد عاصم پور – دانشگاه صنعتی شریف استاد

چکیده:

دراکثر فرایندهای شکل دهی هندسه قطعه نهایی بصورت سه بعدی و ضخامت ورق اولیه معلوم است برای بدست آوردن شکل ورق اولیه عاصم پور وهمکارانش با استفاده از روش ابداعی المان محدود معکوس خطی و به کمک تاکردن المانهای قطعه مساله سه بعدی را به دوبعدی تبدیل کرده اند بدین ترتیب یک روش سریع و کارا برای آنالیز کرنش درفرایند پرسکاری ورق ارایه شدبرای حل ازتئوری تغییر شکل کلی پلاستیسیته استفاده شد و مسیر تغییر شکل ماده بصورت خط مستقیم درنظر گرفته شد دراین مقاله درتکمیل پژوهشهای قبلی به اصلاح خاصیت ماده و افزایش دقت این روش پرداخته شد با این کار از روند ۵ بار تکرار حل برای رسیدن به یک همگرایی قابل قبول جلوگیری شده و با دو تکرار به دقتی بالاتر در جوابها نسبت به نتایج تجربی موجود و نتایج بدست آمده درمدلسازی مستقیم با نرم افزار آباکوس می رسیم.