سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صغری یعقوبی رهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست
نوراله میرغفاری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد رضایی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این کار مطالعه جذب فسفات روی بنتونیت و هیدروژل اصلاح شده با کلرید آلومینیم برای حذف فسفات از محلول های آبی است نتایج مطالعه نشان داد که راندمان حذف فسفات وابسته به غلظت آلومینیوم استفاده شده برای اصلاح جاذب های مورد بررسی است و در غلظت معادل با ۴ برابر ظرفیت تبادل کاتیونی راندمان حذف فسفات بیش از ۹۹% است این مطالعه نشان میدهد که بنتونیت و هیدروژل جاذب های مناسب و ارزان قیمتی برای حذف فسفات از محلولهای آبی هستند.