سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،کروه مهندسی شیمی، آبادان، ایران
کیهان جهان فتحی –

چکیده:

کشور پهناور ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژی است. در حال حاضر تعداد ۸۵ میدان نفتی کشف شده در کشور وجود دارد. ازلحاظ ذخایر گازی، ایران دومین مقام را در جهان دارد. ذخایر گازی باقیمانده در ایران در حدود ۲۵۰۰ تریلیون متر مکعب میباشد. منابع دیگر انرژی مثل ذغال سنگو…نیز در کشور وجود دارد. با توجه به افزایشمصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حدامکان از حدر رفتن و تلفشدن انرژی جلوگیری شود. برای این منظور بایستی در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور قدمهایی برداشته شود. مصرفانرژی در بخشهای مختلفاقتصادی کشور در سالهای گذشته، روندی رو به رشد داشته است. آمارها نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ مصرف نهایی انرژی با رشد متوسطی برابر۵/۳% درسال افزایشیافته است. در بین مصرف انواع حاملهای انرژی، بیشترین رشد مربوط به گاز طبیعی است که ناشی از اجرای برنامه های توسعه گازرسانی وسیاستهای جایگزینی مصرفگاز طبیعی به جای فرآورده های نفتی بوده است. طی همین دوره، مصرفنفتگاز بالاترین سهم از کل مصرف فرآورده های نفتی را دارا بوده است.